romatoid-artrit-komplikasyonlari-1370355410ROMATOID ARTRIT (RA)

Glutensiz ve vegan tipi beslenmenin romatoid artrit semptom ve belirtilerini iyileştirdiği düşünülmekte; bu konuda yapılan çalışmalarda Ig G antikor düzeylerinin ölçülmesi ile sonuçlara uygun beslenme programı ile romatoid artrit hastalarının kliniklerinde yarar sağladıklarını ve eliminasyon diyetiyle besin değişikliğinin bağışıklık sistemi reaksiyonlarının azalmasına neden olduğu gösterilmiştir.

Araştırmalar romatoid artrit hastalarının kliniklerinde yarar sağladıklarını ve eliminasyon diyetiyle besin değişikliğinin ba hastalarının sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, bazı besin gruplarına (inek sütü, hububat, yumurta, deniz ürünleri vb) karşı Ig G antikor seviyelerinde artış olduğunu göstermiştir.

Fibromiyalji hastalarında Ig G antikor seviylerindeki yükseklik bulgularına göre uygulanan eliminasyon diyetinin tedavi başarı yüzdesini arttırdığı gözlenmiştir.